Địa điểm

14/27 Hoàng Dư Khương, P. 12, Quận 10

Hồ Chí Minh, Viet Nam

Giờ làm việc

Thứ Hai – Thứ Bảy: 7:30am – 4:30pm

NuBody và NuLife – Chỉ cần một cuộc gọi

Điện thoại: 38624069
Điện thoại quốc tế: +84 38624069

E-mail: [email protected]

Vui lòng liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào.

Tên của bạn (cần thiết)

Email (cần thiết)

Vấn đề

Thông điệp